L'empresa SARDÀ JOIERS, S.L. ha assumit el compromís de complir amb el Reial decret 1112/2018, del 7 de setembre, que estableix els requisits d'accessibilitat per als llocs web i les aplicacions mòbils. Per a aconseguir-ho, s'han implementat diverses mesures amb l'objectiu que els usuaris puguin accedir a tots els continguts i funcionalitats del lloc web amb major facilitat.

browser-window-2-svgrepo-com.png

Multinavegador

Totes les pàgines es poden veure correctament des dels navegadors que s'han utilitzat per a l'anàlisi: Mozilla, Edge, Safari, Chrome.

browser-window-2-svgrepo-com.png

Distraccions

S'ha comprovat que no hi ha interferències com poden ser continguts intermitents, parpellejos o àudio en reproducció automàtica.

browser-window-2-svgrepo-com.png

Imatges de text

De manera general, tot el contingut menys els logotips o les imatges de marca, es pot configurar pel fet que no s'utilitzen imatges de text.

browser-window-2-svgrepo-com.png

Idiomes

L'idioma de les pàgines està assenyalat de manera correcta.

browser-window-2-svgrepo-com.png

Imatges

Totes les imatges de la web tenen alternatives textuals.

browser-window-2-svgrepo-com.png

Llenguatge

El llenguatge emprat en la pàgina és simple i s'adapta al públic sobre el qual es dirigeix tot el contingut.

browser-window-2-svgrepo-com.png

Xarxes socials

Els enllaços a les xarxes socials són accessibles i tenen alternativa visual.

browser-window-2-svgrepo-com.png

Contrast de colors

Totes les característiques visuals de la web, com el tipus de lletra, els colors del text i fons, estan definits mitjançant la fulla d'estil. Compleixen amb les pautes d'accessibilitat referents al ràtio de contrast en el nivell AA.